Att tänka på i val av garageport

Säkerhet

En garageport är stor och tung, och det är lätt att otäcka olyckor händer. För speciellt barnfamiljer bör därför säkerheten prioriteras högt vid valet av garageport, så att olycksrisken minimeras. För till exempel garageportar med automatisk öppning och stängning finns till exempel ofta tillbehör i form av sensorer som känner av om någon eller något befinner sig under porten när den stängs. Men det finns mycket annat att tänka på när det gäller säkerhet, som hur eventuella fjädrar sitter fast. Finns det risk för att de lossnar, så kan det leda till allvarliga olyckor.

gamla garageportar kan ge dålig säkerhet!

Användningsområde för garage

Är garaget mest en förvaringsplats för bilen, eller har det andra användningsområden också? Även om det är ett kallgarage som enbart används till att parkera bilen och förvara lite större verktyg, så är isoleringen inte helt oviktig, för att hålla väder och vind borta från bilen. Men om garaget även används till arbete och hobby så ökar kraven på isolering. Dessutom ska man då också kanske fundera på om man vill ha ett fönster i porten, för att på så sätt få lite bättre belysning.

Utrymme

Olika garageportar tar upp olika mycket utrymme, något som kan vara nog så viktigt om ens garage är litet. Skillnaden mellan en vipport eller slagport och en rullport eller takskjutport kan vara rätt så betydande, och betydelsen av en garageport som inte tar upp någon som helst märkbar plats utan bara ”försvinner” rakt upp i taket ska inte underskattas.

Utseende

Det går inte bara att utgå från det rent praktiska när man skaffar sig en garageport. Även utseendet är viktigt, och en garageport som är snygg i sig kanske är helt fel för ens garage. Här kan det ibland vara så att man måste kompromissa en del, för att garage och port ska passa ihop. De flesta typer av garageportar kan dock skräddarsys till viss del, och även om det kostar extra, så är det värt det, i och med att man får ett snyggare garage som man inte behöver skämmas för.

Garanti

De flesta garageportar kommer med någon form av garanti, men det finns en hel del att hålla reda på. Längre garantitider kräver exempelvis ofta att garageporten underhålls vart annat år för att gälla. Sköts monteringen sedan inte av samma företag som levererade porten, så gäller det att försäkra sig om att ens garanti täcker monteringen, då en felaktigt utförd sådan snabbt kan förstöra en garageport.

Garageportar för alla

Välkommen till www.garageporten.n.nu. Det här är en informationssida för dig som funderar på att byta garageport och undrar vilka möjligheter som finns.

Målet är att informationen här alltid ska vara tidlös eller uppdaterad, med länkar till tillverkare och återförsäljare, liksom listor på vad som är bra att tänka på och känna till. Om du undrar något är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)