Olika porttyper

Det finns numera flera olika typer av garageportar att välja mellan, allt från klassiska vipportar och slagportar till ”nymodigheter” som takskjutportar och rullportar. Vilken sort man ska välja är inte helt uppenbar, och de har alla olika för- och nackdelar. Här presenterar vi därför de fyra olika huvudalternativen lite närmare, så att ni ska få en uppfattning om hur de fungerar, och vad deras styrkor och svagheter är.

Vipport

Vipporten är den vanligaste typen av garageport, som finns på många hundratusentals garage runt om i landet. Sättet den fungerar på är lika enkelt som genialt; man drar utåt och uppåt i det handtag som sitter på porten, och via ett arrangemang av skenor så "vippas" porten upp i taket. Vipportar finns i en mängd olika utseenden och utföranden, som kan passa både uppvärmda och kalla garage. Vipportar kan även fås med motoröppnare, även om det vanligaste antagligen är att man öppnar dem för hand. Sättet en vipport konstrueras på kräver tyngd och stabilitet, men tack vare ett sinnrikt fjädersystem så är de trots detta lätta att öppna och stänga, och kräver inte speciellt mycket muskelstyrka för det.

Takskjutport

Takskjutporten är en av de vanligaste porttyperna till garage på flera ställen i världen, och dess största fördel jämfört med vipporten att den kräver mindre utrymme när du öppnar och stänger. Takskjutporten består av flera olika segment, och när man öppnar porten "rullas" de upp i taket. Takskjutportar öppnas ofta med hjälp av automatik, men det är heller inte ovanligt med manuella takskjutportar. Takskjutporten är ett bra alternativ till vipporten om utrymmet är viktigt. De olika segmenten, eller bladen, i en takskjutport kan tillverkas i olika material, som aluminium eller trä. Takskjutportar är också utmärkta att isolera, och passar bra till varmgarage.

Rullport

Rullporten påminner vid en första anblick om takskjutporten, men skiljer sig på så sätt att den rullas upp på en rulle. Rullporten tar därmed liksom takskjutporten upp mycket litet utrymme, men är ändå ovanlig som garageport. Den används i stället mest för att avgränsa olika områden i industrilokaler, men kan även användas som garageport. Nackdelen är där att rullporten kan vara svår och dyr att isolera väl, och den passar därför dåligt till uppvärmda garage. Rullporten är också i princip alltid motordriven, även om den ofta är konstruerad så att den kan drivas med handkraft, i händelse av strömavbrott.

Slagport

Slagporten är liksom vipporten en klassiker, även om det är en lite mindre vanlig lösning numera. En slagport fungerar helt enkelt så att den öppnas som en – port. Man öppnar och stänger den precis som en vanlig dörr, och på så sätt är det den mest enkla att använda av alla garageportar. Nackdelen är då att slagporten också är den typ av garageport som tar upp mest utrymme. Vipporten och takskjutporten försvinner ju så att säga upp i taket när de är öppna, och rullporten har sin rulle. Slagportens enkelhet är dock också en fördel, i och med att den ofta är ett billigt alternativ, och den är på så sätt också enkel att installera.

Garageportar för alla

Välkommen till www.garageporten.n.nu. Det här är en informationssida för dig som funderar på att byta garageport och undrar vilka möjligheter som finns.

Målet är att informationen här alltid ska vara tidlös eller uppdaterad, med länkar till tillverkare och återförsäljare, liksom listor på vad som är bra att tänka på och känna till. Om du undrar något är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)