Industri & Företag

Industriportar och garageportar tillhör så att säga samma familj, och det kan vara svårt att säga vad som är den faktiska skillnaden mellan de två. Till viss del handlar det om storleken, då industriportar i allmänhet är större än garageportar. Rent tekniskt används dock likartade lösningar, och både vad gäller industri och garage, så är takskjutporten en av de vanligaste lösningarna. Industriportar är dock i princip alltid motoriserade, vilket garageportar inte alltid är. Inom industrin används också ofta en variant av rullporten kallad snabbrullport. Denna fungerar som en rullport, men använder sig av en mycket snabb motor. Tanken är att det bara ska ta en eller ett par sekunder att öppna en snabbrullport. Dessa används då när man vill skärma av två områden som kommer att trafikeras mycket, exempelvis kylavdelningar eller bullriga områden. På så sätt hålls kyla och buller ute, utan att det blir svårt att passera. Snabbrullporten används mer sällan som ytterport, och dess vanligaste användning är för att avskärma olika områden inomhus.

industiport

En vanlig form av industriport är vikporten, som är mer ovanlig i garagesammanhang. Denna fungerar som så att den ”viks ihop” när den öppnas. Detta kan då ske antingen på höjden eller på tvären. Vikportar som viks ihop på tvären består vanligtvis av två delar, som båda viks på mitten, medan vikportar på höjden helt enkelt viks ihop in i taket. Vikporten är en något enklare port än takskjutporten, och även om den kräver lite mer utrymme när den öppnas och stängs, så innebär denna enkelhet i allmänhet mindre krångel.

Takskjutportar inom industri fungerar på samma sätt som takskjutportar till garage; där den största skillnaden då är att de vanligtvis är större, och i princip alltid motordrivna. Då en takskjutport öppnas rakt upp, och så att säga försvinner in i taket, så är dess största fördel att den inte tar upp något utrymme alls. Då det är en något mer tekniskt avancerad lösning än vikporten, så är risken för krångel dock något större. Men risken för problem är trots allt väldigt liten. Takskjutportar finns i en mängd olika utföranden, som passar de flesta behov.

Om man föredrar vikport eller takskjutport beror helt och hållet på vilka behov man har. Rent prismässigt ligger de på ungefär samma nivå, och båda sorterna går att fås i flera olika varianter. Om man har trångt om utrymme, så är ofta takskjutporten att föredra; annars är vikporten ett fullgott alternativ.

Garageportar för alla

Välkommen till www.garageporten.n.nu. Det här är en informationssida för dig som funderar på att byta garageport och undrar vilka möjligheter som finns.

Målet är att informationen här alltid ska vara tidlös eller uppdaterad, med länkar till tillverkare och återförsäljare, liksom listor på vad som är bra att tänka på och känna till. Om du undrar något är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)